ZORLUK DERECELERİ

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ZORLUK DERECELERİ

Zorluk derecesi 1 (kolay): Yürüyüş eğimi azdır. Yükselme yani çıkış çok az yapılmaktadır. Çıkışlar 100 m’yi geçmez. Toplam yürüyüş mesafesi 8 km’yi bulur. Yürüyüş süresi 4 saati geçmez. Geniş patikalar, stabilize köy veya orman yolları kullanılır. Yürüyüşlere yeni başlayan ve sağlık problemi bulunmayan herkes katılabilir.

Zorluk derecesi 2 (orta): Yürüyüş eğimi azdır. Toplamda 300 m’yi geçmeyen hafif çıkışlar içerir. Toplam yürüyüş mesafesi 12 km’yi bulur. Toplam yürüyüş süresi 4 - 5 saati geçmez. Geniş patikalar, stabilize köy veya orman yolları kullanılır. Birkaç kolay yürüyüşe katılmış, belli kondisyona ulaşmış herkese uygundur. 

Zorluk derecesi 3 (orta zor): Yürüyüş eğimi artmaktadır. 500 m’yi geçmeyen çıkışlar içerir. Daha dar patikalardan, bazen sık ormanlık alanlardan, daha çarşak bölgelerden geçmek gerekebilir. Islak geçişlerde yoğunlaşmaktadır. Toplam yürüyüş süresi 6 - 7 saati geçmez. Toplam yürüyüş mesafesi 15 - 16 km’dir. Yürüyüşler, kondisyonu iyi ve yürüyüş deneyimi olan herkese uygundur.

Zorluk derecesi 4 (zor): Yürüyüş eğimi fazlalaşmaya başlar. Çıkışlar 700 m’yi bulmaktadır. Patikalar iyice bozuktur, bazı yerlerde yoktur. Ormanlık alan varsa daha sık olmaktadır. Daha kayalık ve çarşak arazide yol alınmaktadır. Birkaç saatlik zorlu olmayan kanyon geçişleri olabilir. Toplam yürüyüş süresi 8 - 9 saati geçmez. Sportif, tecrübeli ve kondisyonu iyi olan kişilere uygundur.

Zorluk derecesi 5 (çok zor): Yürüyüş eğimi zorludur. Fazla sert yapılı, zaman zaman taşlık, kayalık, patikasız ve ormanlık alanlardan gidilmektedir. Çıkışlar 1000 m’yi de geçmeye başlar ve uzun süreli rota takibi gerektiren, zorlu arazi şartlarında ilerlenen yürüyüşlerdir. Rehberin çok deneyimli olması gerekir. Gerektiğinde kamp yapılabilir. Toplam yürüyüş süresi 10 saati bulmaktadır. Bu zorluk derecesi yüksek yürüyüş, sportif, tecrübeli ve kondisyonu iyi, deneyimli yürüyüşçüler için uygundur.

Mesafe  Zorluk Derecesi  Zaman
0 -  8 km 1 3 - 4 saat
8 - 12 km 2 4 - 5 saat
12-16 km 3 6 - 7 saat
17-20 km 4 7 - 8 saat
20 km üstü 5   9 - 10 saat


DEĞİŞKENLER

- Hava

- Günün zamanı

- Yılın zamanı

- Taşınan yük

- Yürüyüşçünün kondisyonu ve deneyimi

- Mesafe ve irtifa değişimlerinin tanımları görecelidir. Çünkü mesafe veya irtifadaki çok büyük bir değişim -diğer faktörlerde değişim olmasa bile- zorluk derecesini artırır.
 
- Gidilen yön

Bisiklet Rotaları Zorluk Dereceleri:

Bisiklet rotaları zorluk dereceleri 1 ile 5 arasında, kolaydan zora doğru sıralanmıştır.

Rotalarda; tırmanışların çokluğu ve uzunluğu, yükseklik, yerleşim yerlerine uzaklık, yolun standardı ve toplam km, zorluk derecesini belirlemedeki faktörlerdir.

Zeytin ve Bağ Yolları Zorluk Dereceleri:

Zeytin ve Bağ Yolları zorluk dereceleri 1 ile 3 arasında, kolaydan zora doğru sıralanmıştır.

Rotalarda; parkurun uzunluğu, topografik yapı, yükseklik, yerleşim yerlerine uzaklık ve ulaşım imkanları zorluk derecesini belirlemedeki faktörlerdir.