YÜRÜYÜŞ/BİSİKLET YOLLARI

YÜRÜYÜŞ/BİSİKLET YOLLARI

YÜRÜYÜŞ YOLU

Doğal hayatı yakalayan yürüyüş ve bisiklet yolları; tarih ve bağ temalı rotaların temelini oluşturuyor. Yarımada Projesi alanındaki altı antik İyon kentini ve diğer tarihi alanları birbirine bağlayan toplam 709 kilometrelik (ana hatlarıyla 450 km) yürüyüş yolu Selçuk Artemis Tapınağı’ndan başlıyor; Erythrai’den Karaburun Yarımadası’na uzanarak son buluyor.

Saha çalışmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla dağcılık kulüp ve derneklerine bağlı gönüllü yürüyüşçüler sekiz gruba ayrıldı. Selçuk – Karaburun arasındaki 709 kilometrelik rotada 49 yürüyüş parkuru saptandı. Yürüyüşçülerin güzergâh üzerinde GPS cihazlarıyla belirlediği kamp alanları, su kaynakları, görülmeye değer tarihi ve doğal miras haritalara işlendi.

 

BİSİKLET YOLU

Kent içindeki 40 kilometrelik kıyı şeridine kesintisiz bisiklet yolu yapımını sürdüren, bisiklet kiralama sistemi Bisim istasyonlarını kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarını Yarımada bisiklet rotaları ile bütünleştiriyor. Belediye bir yandan da kenti, Avrupa Bisiklet Ağı’na (EuroVelo) entegre etme çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Bisikletliler Federasyonu’nun (ECF) yönettiği 70 bin kilometrelik EuroVelo’nun 14 rotası bulunuyor. Üyelik gerçekleştiğinde Avrupa bisiklet yolları deniz yoluyla Çeşme’den Yarımada’ya bağlanacak; İzmir’deki bitiş noktası ise antik Efes kenti olacak. Projenin iller arası ortaklıklar temelinde Aydın Kuşadası üzerinden Muğla ve Akdeniz’e uzanması düşünülüyor.

Bisiklet rotalarını hem kent içindeki yollara hem de Akdeniz ağına bağlamayı amaçlayan belediyenin organizasyonu ile odak noktasında bisiklet olan dört dernek ve topluluk, alanda çalıştı. İki gruba ayrılan bisikletçiler pedal basmaya Çeşme Limanı’ndan başladı. EuroVelo ölçütlerini de göz önünde bulunduran bisikletçiler, Selçuk’taki Artemis Tapınağı’nda son bulan, tamamı 773 kilometreden oluşan rotaları belirledi. Sörf okulları, kaplıcalar, plajlar, doğal güzellikler gibi nirengi noktalarının yer aldığı toplam 15 parkurdan 3’ü (190 kilometre) EuroVelo standartlarını taşıyor. Bisiklet yolu, Yarımada’da görülmesi gereken tüm doğal ve tarihi güzellikleri içeriyor. 

Parkurun önemli kısmı zeytinlikler ve bahçe aralarından uzanan arazi yolları ile orman yollarından geçiyor. Sırt hattına ulaşan ve inen patikalar belirgin rahat. İki ayrı seyir noktasında eşsiz görüntüler sunan parkur, yoğun sıcak günler dikkate alındığında her mevsim yürünebilecek niteliğe sahip.

Devamını Oku »

Köy merkezinde kahvehanelerin bulunduğu eski meydandan başlayan parkur, sokak aralarında köyün güney sınırında yer alan 29 Ekim Kalesi'ne Arnavut kaldırımlı yolla ulaşıyor. Buradan sonra belirgin eski patika, bahçeler arasından ve yamaca paralel yükselerek yaklaşık 1200 m sonra bahçelerin bitimindeki orman yoluna ulaşıyor. Buradan sağa 500 m yürüdükten sonra soldaki geniş patikaya giriliyor; orman içinden güneydoğu yönünde yükselerek yeni bir orman yoluna çıkılıyor.

Devamını Oku »

Başlangıçtaki zeytin yolundan sonra, orman içi patika ve orman yangın yolu ile devam eden rotada yazları kuruyan bir dere geçiliyor. Zeytin bahçeleri arasından devam eden traktör yolu Sultaniye köyü stabilize yolunu geçiyor; taş ocağı yoluna giriliyor. Yolun bitiminde kayalık yol ve onu takiben 3 - 4 metre genişliğindeki orman yolu ile Meryem Ana Evi'ne varılıyor.

Devamını Oku »

Orman içi asfalt yoldan oluşan parkur, Meryem Ana evinden başlayıp antik Efes kentinin güney kapısına kadar aynı asfalt yolda devam ediyor. Parkur bisiklet yolu olarak da kullanılabilir.

Devamını Oku »

Parkur uzun olduğundan her karakterde yol ile karşılaşılabiliyor. Keçi Kalesi'nin bulunduğu tepenin doğusunda, dip noktaya kadar Belevi merkezinden geçen asfalt yol ile geliniyor. Buradan kaleye, yaklaşık 1 - 1.5 metre genişliğinde, 2 km uzunluğunda taş döşemeli tarihi Kral Yolu'ndan çıkılıyor. Topografik eğim oldukça dik fakat antik yol traverslerle rotayı rahatlatıyor. Sırtta kaleden kuzeye doğru, seyrek makilerle kaplı, çok belirgin olmayan tarihi patikadan devam ediliyor. 2 km sonra güneybatıya dönünce aynı patikanın devamında, parkurun ilk kamp alanına ulaşılıyor. Güneybatıya doğru ilerlediğiniz traktör yolu, ikinci kamp alanından itibaren aşağıya iniyor. Vadi inişinin ortalarından itibaren zeytinlikler başlıyor. Vadinin daha alt kotlarında, düz alanlarda ise narenciye bahçeleri hâkim. Zeytinliklerin ve narenciye bahçelerinin yoğunluğu rotaya ayrı bir güzellik katıyor.

Devamını Oku »

Barutçu - Selçuk asfaltı ile başlayan parkur, genel olarak 4 - 5 m genişliğindeki arazi yolu ile devam ediyor ve son 1 km' lik kısmı belirgin patika ile son buluyor. Alaman ve Gebekirse göllerini sola alarak zeytinlikler ve meyve bahçeleri arasından geçiyor. Göl kenarına yaklaşan kısımlarda rakımın 2 - 3 m olması nedeniyle parkur, özellikle bol yağışlı dönemlerde su altında kalabiliyor. Bu dönemlerde bölgeyi daha üst kotlardan geçmek gerekecektir.

Devamını Oku »

Artemis Tapınağı önünden başlayan parkur, Efes surlarının başlangıcına kadar toprak yol ve karayolunun kenarından devam ediyor. Çoğu zaman surları sağa alan yol, kimi kapalı makilik alanlarda ise sur üzerinden devam ediyor. Surların takip edildiği sırt hattını tamamlayıp düze indikten sonra çoğunlukla arazi yolları ve orman yolunu takip ederek Pamucak'a varıyorsunuz. Her mevsim rahatlıkla yürünebilen parkur üzerinde bir engel bulunmuyor.

Devamını Oku »

Pamucak sahilinden başlayıp her mevsim rahatlıkla yürünebilen parkurun tamamında asfalt yol takip ediliyor. Tarihte ovayı doldurarak Efes'i denizden koparan Küçük Menderes Nehri, ovayı kış ve bahar aylarında sular altında bırakıyor. Nehir ancak karayolu köprüsü ile aşılabiliyor.

Devamını Oku »

Her mevsim rahatlıkla yürünebilen parkur Zeytinköy'den başlıyor, 2.5 km. den sonra eğim sürekli artıyor. Başlangıçtaki asfalt ve arazi yolundan sonra Notion rotasından ayrılıp belirgin patika ile uzun bir süre devam ediyor. Makilik ve ormanlık alanlar arasındaki arazilere vardığında tekrar traktör yolu ile Gölova'ya varıyor. Sonrasında yine orman yolları ve arazi yolları ile Çile köyü merkezine bağlanıyor.

Devamını Oku »

Her mevsim rahatlıkla yürünebilen parkur, Zeytinköy'de asfalt köy yolu ile başlayıp traktör yolu, patikalar ve Selçuk - Menderes karayolunu geçiyor; Yoncaköy Sitesi üzerinden Notion'a ve Klaros'a ulaşıyor. Yoncaköy'deki su deposu üzerinden sırta çıkan rota, yoğun bir makilik alanla kaplı. Sırtta patikaya ulaşan yol Notion'a varıyor. Sonrasında yine traktör yolu ile Klaros'a ulaşıyor.

Devamını Oku »

Parkur bahçeler arası yollar, orman yolları, patikalar, köy içi yollarından, ormanlık ve makilik alanlar ile Ataköy Göleti'nden geçiyor. Antik Kolophon kentine ulaşıp buradan Değirmendere yerleşim merkezine varıyor. Parkur her mevsim rahatlıkla yürünebilecek niteliktedir.

Devamını Oku »

Değirmendere'den başlayıp antik Kolophon kentinden geçen parkurun önemli kısmı orman içinden, makiliklerden ve mandalina bahçeleri içerisinden gidiyor. Orman yolunu ve patikaları takip eden rotada Akkaya sırtı ve yangın gözetleme kulesi etkileyici panoramaya sahip. Yoğun sıcak dönemler haricinde her zaman yürümeye uygun olan parkurun uzunluğu mutlaka göz önünde bulundurulmalı.

Devamını Oku »

Sahilden başlayan parkur, yerleşim alanlarından sonra bahçeler arasından ve orman yollarından, çoğunlukla yangın şeritlerini takip ederek geçiyor. Parkurun önemli bir güçlüğü yok. Topografyanın çok kırıklı yapısı nedeniyle fazla sayıda iniş çıkışı var. Çıkılan en yüksek irtifa 175 m.

Devamını Oku »

Parkurun ilk 5.7 km'si köy yolu asfaltında ilerleniyor. Sonra hemen hemen yüzde 90'ı zeytinlikler arasından arazi yolu, traktör yolu ve oldukça belirgin patikaları takip ediyor. Her mevsim koşullarında yürünebilecek bir rota. Parkur, sürekli yükselen bir rotayı izliyor. Parkur ters istikamette yürünürse daha az yorucu olacaktır.

Devamını Oku »

Gödence'de asfalt köy yolu ile başlayan parkur arazi yolları, orman yolları ve az miktarda belirgin patikaları izliyor. Ormanlık, bağlık ve zeytinlik alanlardan geçen parkur her mevsim yürünebilecek nitelikte. Parkur boyunca dört köy bulunuyor.

Devamını Oku »

Yaz koşullarında Payamlı köy meydanından dereye araç ile ulaşmak mümkün. Yollar stabilize ve dik olduğu için kış mevsiminde zorlayabiliyor. Dereye kadar herhangi bir engel bulunmuyor. Ancak bu güzergâhta çok sayıda çalılık ve dik yamaç var. Vadi boyunca ilerlerken 4 - 5 kez dere geçmek gerekiyor.

Devamını Oku »

Başlangıç noktasının sağında Kavakdere Barajı ve barajın tel çitleri bulunuyor. Çitlerin kenarından blok halindeki kayalara doğru çıkılıyor. Karşıda yel değirmenleri var. Çitlerin kenarından çam ağaçlarının içine giriliyor ve aşağıdaki küçük dere geçiliyor. 50 m sonra ikiye ayrılan yoldan sağa dönülüyor. 500 m sonra soldaki yüksek gerilim hattı takip ediliyor; tepede teraslı bölgenin altından sola dönen yola giriliyor. Yeni kurulan zeytin bahçesi sağda kalacak şekilde devam ediliyor ve soldaki yola giriliyor. Aşağıdaki dere geçilerek tepeye çıkılıyor.

Devamını Oku »

Sahilde antik liman kalıntılarından başlayan parkur, Teos antik kenti kalıntıları ve bahçeler arasındaki toprak yolları takip ederek asfalt yol ile Sığacık merkezine bağlanıyor. Önemli yükseltilerin olmadığı, düz bir alanda yol alan rota, her mevsim yürünebilir.

Devamını Oku »

Sığacık Kalesi güney kapısından başlayan parkur, mezarlığa kadar asfalt olarak devam ediyor. Mezarlıktan sonra Cambaz Koyu'na ve ağıllara kadar patika olarak uzanıyor. Ağıllardan Azmak yol ayrımına kadar toprak araç yolu bulunuyor.

Devamını Oku »

Azmak Koyu'ndan kuzeydoğuya, Azmak Deresi'nin sağ sahilinden ve dere kenarından devam eden yol 450 m sonra Demirköprü'ye ulaşıyor. Demirköprü'nün sağından doğu istikametine giden asfalt yol, Düzce köyü üzerinden Turgut köyüne bağlanıyor. Demirköprü'yü geçip sağdaki demir kapıdan içeri giriliyor. Solda mandalina bahçeleri bulunuyor. Dere kenarından kuzeydoğuya giden yol 800 metre sonra tel örgülere varıyor. Tel örgünün solundan devam eden ince patika, toprak araç yoluyla birleşiyor.

Devamını Oku »

Parkur çoğunlukla patika olmakla birlikte traktör yolu, orman yolu ve kısmen asfalt yoldan oluşuyor. Bahçeler ve tarlalar arasından ve ormanlık alandan ilerleyen rotanın hemen hemen ortasında İhsaniye köy merkezi bulunuyor. Parkur her mevsim yürünebilecek niteliğe sahip.

Devamını Oku »

Parkurun önemli bölümü arazi yolu, stabilize yol, kısa bir bölümü traktör yolu ve geniş patika olarak geçilirken yaklaşık 4 km'yi aşan bölümü ise -Klazomenai'nin İskele Mahallesi'nde olması nedeniyle- ne yazık ki asfalt yolu takip ediyor. Rota kısmen ormanlık ve makilik alanlardan, çoğunlukla zeytinlikler, ekili alanlar ve siteler arasından geçiyor. Son bölümü ise yerleşim alanı içinden sahile paralel uzanarak Klazomenai'ye varıyor. Parkurda yürümeyi planlarken sıcak yaz günleri mutlaka dikkate alınmalı.

Devamını Oku »

Parkur, makilik ve küçük kayalıkların bolca olduğu bir bölgede bulunuyor. Zemin yapısı sağlam kayalık veya yayılmış çarşak dolu. Her mevsim geçit veren bir parkur ancak sıcaklıktan ötürü yürümek için yaz mevsimi uygun bir zaman değil. Dere geçişleri mevcut. Şubat ayından itibaren Altınkoy hariç diğer dereler geçit veriyor. Şahıs arazisi geçişi var, çit ve engel yok.

Devamını Oku »

Sahilde plajdan başlayan parkur, makilikler arasından geniş patikayı ve koyları takip ediyor. Ümit koyundan sonra orman yolu, geniş patikalar ve stabilize yolların kullanıldığı parkurda sahilden yükseldikçe ve uzaklaştıkça çam ormanları artıyor. Yazın sıcağı koylarda telafi edilirse parkur her mevsim yürünebilecek nitelikte.

Devamını Oku »

Parkur, Zeytineli çıkışındaki keson kuyusundan başlıyor. Sağdaki tepelerde rüzgâr enerjisi santrali bulunuyor. Asfalt yoldan ilerleniyor. Sağda küçük bir dere var. Yalı Mahallesi yolu kavşağından soldaki asfalt yola dönülüyor. Burası Hacılar Koyu'na doğru yükselerek devam ediyor. Solda enerji nakil hattı var. Asfalt yolun zirve noktasından köy görünüyor. Solda iki baz istasyonu bulunuyor. Asfalt yol aşağı dönerek iniyor. Bu yol dik kesilerek aşağı ulaşmak mümkün. Asfalt yol, Hacılar Koyu'nun solundaki sahilde sona eriyor.

Devamını Oku »

Parkurun tamamı çıplak araziden oluşuyor. Kıyıya paralel küçük iniş ve çıkışlarla çoğunlukla kuzey istikametinde uzanan rotada, koyların serinliği ve güzelliği solunuzda kalırken sağınızda görünen rüzgar gülleri yazın sıcağında serinlemeye yetmiyor. Belli belirsiz patika ile başlayan rota, daha sonra koylardaki balık çiftliklerine, rüzgar güllerine ve havaalanına ulaşan stabilize yolları takip ettiğinden ve son 1500 m'sini de asfalt olarak kat ettiğinden çok sıcak günler dışında rahat yürünüyor.

Devamını Oku »

Zeytineli köy merkezinde asfalt köy yolu ile başlayan parkur, patika ile yoldan ayrılıp yükselirken arazi yolları, orman yollar, geniş patikalar, yangın şeritleri ile devam ediyor; stabilize yoldan sonra yine asfalt köy yolu ile Birgi'de son buluyor. Makilik alanlar, çam ormanları, ekili alanlar ve kaya zeminli patikalar içeren parkur her mevsim yürünebilecek nitelikte.

Devamını Oku »

Alaçatı merkezinde asfalt yolda başlayan parkur, otoban servis yolu, toprak yollar ve makilikler arasından patikaları takip ederek baraj gölü kenarından ve ormanın olmadığı açık alanlardan geçiyor. Parkurun tamamının açık alan olması nedeniyle sıcak olan Haziran - Eylül ayları hariç diğer dönemlerde yürünebilecek bir parkur.

Devamını Oku »

Toprak zeminli orman yolu, arazi yolu ve geniş patikalardan oluşan, çoğunlukla zeytinliklerden, orman ve makiliklerden geçen ve körfez manzarası sunan parkur, her mevsim yürüyüş ve bisiklet yolu olarak kullanılabilir.

Devamını Oku »

Ildırı köyünde, antik Erythrai kentinin girişinden başlayan parkur doğu yönünde toprak stabilize yolu takip ediyor. 550 metre sonra üçe ayrılıyor. Kuzeyde İltur Sitesi'ne, güneyde Ildırı'ya gidiyor. Kuzeye dönen yola girip kale duvarlarının solundaki yolu takip edince 265 m sonra tekrar üç yol ayrımına geliniyor. Doğuya giden yol, bahçelerin arasından Kadıovacık - Ildırı asfaltına bağlanıyor. Kuzeye devam eden yola girmek gerekiyor.

Devamını Oku »

Parkurun geneli yürüyüş için kolay. Arazi çok iniş çıkışlı değil. Birgi'ye kadar yol, genellikle makilik. Tepelerde ve belli bölümlerde çamlıklar mevcut. Yer yer zeytin ağaçları ve zeytinlikler var. Tarlalar genellikle köy yakınlarında yer alıyor. Birgi'den sonra düzlük, tarlalar ve çevresi çamlık olan irili ufaklı göletler bulunuyor. Yazın gölgelik alan az olduğu için yürümek zor olabilir.

Devamını Oku »

Fazla zor olmayan bir parkur. Son bölümü asfalt; geri kalanı traktör yolu, patika, geniş patika ve toprak yoldan oluşuyor. Arazi yapısı yüzey suyunu aşağı geçirmediğinden yağışlı dönemlerde yer yer sulak bölümler oluşur; irili ufaklı göletlere rastlanıyor. Parkurun büyük bölümü makilik. Bir iki yerde çam ormanı mevcut. Yarısı düz araziden, yarısı sırttan geçen parkurda fazla gölgelik olmadığından yazın yürümek zor olabilir.

Devamını Oku »

Fazla zor olmayan bir parkur. Köy içinden başlayan rota; asfalt yol, stabilize yol ve makilikler arasından geçen patikalarla Gülbahçe'ye varıyor. Gülbahçe girişi ile çıkışı arası da asfalt. Gülbahçe'den sonra Azmak'taki patika ve yollar, yağışlı havalarda çamur olabilir. Büyük bölümü makilik olan parkurun kısa bir bölümü deniz kıyısından gidiyor. Yarısı düz araziden, yarısı sırttan geçiyor. Fazla gölgelik alan olmadığından yazın yürümek zorlayabilir.

Devamını Oku »

Fazla zor olmayan bir parkur. İçmeler ve Özbek'ten sonraki kısa sapmalar dışında tamamen asfalt yoldan gidiliyor. Geri kalanı traktör yolu, patika, geniş patika ve stabilize yoldan oluşuyor. Arazi yapısı yüzey suyunu aşağı geçirmediğinden Ilıca - Özbek arasında yağışlı havalarda yer yer sulak bölümler var. Yarısı düz araziden, yarısı sırttan geçen parkurun büyük bölümü makilik. Bir iki yerde çam ormanı ve zeytinlikler mevcut. Deniz kıyısından başlayan parkurda İçmeler - Özbek arasında tarlalar zeytinlikler ve yazlık evler var. Fazla gölgelik olmadığından yazın yürümek zorlayabilir.

Devamını Oku »

Balıklıova merkezindeki köprüden başlayan parkur, derenin sol sahilindeki arazi yolu ile devam edip İzmir - Karaburun karayolu viyadüğünün altından geçerek Balıklıova - Küçükbahçe köy yoluna çıkıyor. Küçükbahçe yönünde ilerlerken hemen ilk sağdaki stabilize yola giriliyor. Bahçeler arasına devam eden stabilize yoldan yaklaşık 450 m sonra sağa, patikaya giriliyor. Biraz dik devam eden patika sizi sırt hattına ulaştırıyor. Buradan yangın şeridi ve orman yolları takip edililor; Çingenöldü - Tavucak mevkileri geçilerek Manastır mevkiine varılıyor. Manastır düzlüğünde karşı yamacın kıyısında ve söğüt ağaçları arasında tarihi bir çeşme akıyor. Burası kamp için uygun bir alan. Kuzeye devam eden rota Ovacıkbaşı mevkiine kadar toprak yolu takip ediyor. Yol boyunca çevrede eski yerleşimlere ait kalıntıları görmek mümkün. Ovacıkbaşı'ndan doğuya giden patikaya giriliyor. Patika zeytinlikler, çamlıklar, makilik ve kayalık alanlardan, eski bir mermer ocağı ile dere kenarından geçiyor. Çatalkaya mevkiinde vadi içinde eski su değirmeni kalıntıları var.

Devamını Oku »

Parkur; köy içi yolları, zeytinlikler, yağışlarda zemini kaygan olan patika, toprak ve stabilize yol ile yüksek makiliklerden oluşuyor. Parkur iklim koşulları nedeniyle, haziran ve eylül ayları arasında yürüyüşe uygun değil.

Devamını Oku »

Parkur, Kösedere köyünün merkezinde başlıyor. Yaklaşık 500 m asfalt köy yolunda ilerledikten sonra sağa traktör yoluna giriliyor. Zeytinlikler ve makilikler arasından toprak yol takip edilerek yaklaşık 1500 m sonra tekrar asfalt köy yoluna çıkılıyor. Kuzey yönünde 200 m yüründükten sonra yolun batıya döndüğü virajın bitiminde sola, kuzeye giren traktör yoluna devam ediliyor.

Devamını Oku »

Parkur köy içi yolları, zeytinlikler, yağmurda kaygan zeminli patika, kısa çarşak geçişi, toprak ve stabilize yoldan oluşuyor. Bodur makiler ve çoban köpekleri yer alıyor. Parkurun ilk 2.5 km'sinde dik yükselip sonra parkurun yarısında Uzundere vadisine inip devamında Tepeboz için yeniden yükselmek gerekiyor.

Devamını Oku »

Deniz kenarında çakıllı plajdan geçen parkur, zeytinlikler, toprak yol ve stabilize yoldan oluşuyor. Parkur, Yeniliman'dan Hamzabükü'ne kadar yaklaşık olarak sahile paralel devam ediyor. 8. km'den sonra yüksek bir eğimle Yarımada içine yükselen toprak yol, Sarpıncık köyünde son buluyor. Parkur üzerinde bodur makiler ve çoban köpekleri ile karşılaşabilirsiniz. İklim koşulları nedeniyle parkur haziran - eylül ayları arasında yürüyüşe uygun değil.

Devamını Oku »

Parkur köy içi yolları, toprak ve stabilize yol, zeytinlikler, bodur makiler, dere yatağı ve mandalina bahçeleri arasından geçiyor. Bazı noktalarda karşınıza çoban köpekleri çıkabilir.

Devamını Oku »

Bazı bölümleri bisiklet için uygun olan parkur, Badembükü köy kahvesinde başlıyor. Kahvenin yanından kuzeybatıya giden patika takip edilerek plaja geliniyor. Plajın güneybatısındaki Maza Dağı'na çıkılıyor. Kavaklı Koyu'ndan geçilerek Çullu Dağı'na çıkılıyor. Oradan Çullu Plajına iniliyor. Plajın sonundaki bir prefabrik evin yanından, güneydoğudaki kısa toprak yoldan sonra geniş stabilize bir yola geliniyor. Sağa sapılarak bu yoldan devam ediliyor. 5.5 km kadar sonra Salman köyündeki ilginç kil ocaklarına varılıyor.

Devamını Oku »

Denizgiren'de mandalina bahçeleri arasından geçen parkur, çoğunlukla çam ormanlarını ve bodur makilikleri takip ederek Küçükbahçe ve Meli yerleşimlerinden geçiyor. Asfalt yolla başlayan parkurun önemli kısmı orman yangın önleme şeritlerinden ve orman yollarından geçmekle birlikte köy içi yollar, dere boyu patikalar ve kısmen asfalt yolları da içeriyor. Hayvancılığın yaygın olduğu bölgede çoban köpekleri ile karşılaşmak mümkün. Haziran - eylül ayları dışında keyifle yürünebilecek bir parkur.

Devamını Oku »

Parkur, Tepeboz köyünün merkezinde başlayan ve sürekli yükselen bir rota. Köyün güneyinde, yamaca doğru çıkan yaş yoluna giriliyor. Buradan devam eden traktör yolu takip edilerek doğuya ilerleniyor. Yolun en yüksek noktasına gelindiğinde sol tarafta bulunan keçi ağılından sola dönülüyor. Uzundere Vadisi'nin yamacından geçen traktör yoluna iniliyor. Yamaç yoluna gelindiğinde güneye devam ediliyor. Yamaç yolunun sonunda Uzundere Vadisi'ne ve gölete ulaşılıyor.

Devamını Oku »

Rota çoğunlukla yüksek makiliklerin hâkim olduğu toprak ve kaya zeminli patikalar, zirvede askeri tesislere giden asfalt yol, orman içi patikalar ve son bölümde köy yolundan oluşuyor. Yer yer kayalık alanların keçi patikaları ile geçildiği parkurda, sisli ya da bulutlu havalarda yön kaybetme olasılığı bulunuyor.

Devamını Oku »

Parkur, Yaylaköy'deki çeşmenin önünden başlıyor. Yaylaköy - Karaburun karayolunu kullanarak doğuya yaklaşık 170 m ilerleniyor. Yolun sağındaki keçi ağılının yanından vadiye inen traktör yoluna giriliyor. 350 m sonra yolun solundaki zeytinliklerin yanından uzanan dereye paralel patikaya giriliyor. Patika 100 metre sonra derenin sağına geçiyor. Patika büyük bir çınarın yanındaki çeşmeye uzanıyor. Bu noktadan RES yoluna çıkılıyor ve doğuya inen vadiye iniliyor.

Devamını Oku »

Parkur, Yukarıovacık mevkiinde başlıyor. Bölmeç Dağı'nın yakınındaki Köypınarı çeşmesine gidiliyor. Solda Bölmeç Dağı ve sağda Bümüşdağı'nın arasındaki çam ormanından geçen boğazdan Kertil çeşmesine ve en yüksek noktada yer alan Dalakalan'a ulaşılıyor. Dalakalan'dan sonra Bölmeç Dağı'nın yamaçları boyunca açılmış dik ve eski traktör yolundan Balaban'a gidiliyor. Balaban'daki keçi ağılının solundan Mahmutoğluhocası sıracasına giden traktör yolu devam ediyor.

Devamını Oku »

Parkur, Karareis yerleşim yerine sapan kavşakta başlıyor. Doğuya doğru Camiboğazı Deresi Vadisi'ne gidiliyor. Eski bir mıcır işletme yerinin yanından ilerlenerek toprak yoldan İris Gölü'ne varılıyor. Orman yolu takip edilerek Kapuska bölgesindeki İğdecik çeşmesine varılıyor. Yokuş olan toprak yol, kısa bir mesafe kat ederek güneye dönüyor. Açık alana ulaşınca kuzeyden sola, yukarıya tırmanan keçi patikasına giriliyor. 2.5 km sonra Yukarıovacık'ın Pınaryanı bölgesine ulaşılıyor.

Devamını Oku »

Parkur, Yukarıovacık mevkiinde başlıyor. Güneybatı yönünde, Eskici Dağı'nın yamacından geçen Ovacıkyolu patikasına giriliyor. Mermer ocağının molozlarının döküldüğü alana gelmeden batıya devam ediliyor. Uzaktan görülebilen toprak yola girilerek trafo merkezinin yanından geçiliyor. Asfalta kadar bu yol takip ediliyor. Asfalta ulaşıldığında 1.5 km güneydoğu istikametindeki İltur Sitesi'ne ulaşılıyor. Site içinden devam edilerek plaja ulaşılıyor.

Devamını Oku »

Plajdan başlayan parkur, koydaki balık çiftliğine ulaşan yolu (orman yolunu) kullanarak makiliklerden, açık alanlardan ve ormanlık alanlardan geçiyor, vadi içinden devam ediyor. Orman yangın havuzundan sonra stabilize olan yol Ulaştıran Tepe'nin doğu eteğinden ve İzmir - Çeşme otobanının altından geçerek Zeytinlere ulaşıyor. Uzunluğu dikkate alınarak yoğun sıcak dönemler dışında keyifle ve rahatlıkla yürünebilecek bir parkur.

Devamını Oku »

Efes - Mimas bisiklet rotalarından EuroVelo öncelikli 1. etap 1. parkurun toplam uzunluğu 77.4 km'dir. Rotamız Çeşme İskele'den başlayıp Urla İskele'de, Klazomenai antik kenti girişinde biter. En yüksek noktası 297 m ile Kadıovacık köyüdür. Rotamız Çeşme'nin arka taraflarından, trafiğin az olduğu yollardan Ovacık köyü üstünden Alaçatı'ya, oradan Şifne yönünden Ildırı'ya geçer.

Devamını Oku »

Efes - Mimas bisiklet rotalarından EuroVelo öncelikli 1. etap 2. parkurun toplam uzunluğu 61.3 km'dir. Urla İskele'den başlayıp Ürkmez'deki antik Lebedos kentinde biter.

Devamını Oku »

Efes - Mimas bisiklet rotalarından EuroVelo öncelikli 1. etap 3. parkurun toplam uzunluğu 52.1 km'dir. Ürkmez'deki antik Lebedos kentinde başlayıp Selçuk'ta, antik Efes kenti girişinde biter. En yüksek noktası 88 m olan rotamız, Ürkmez merkezinden başlar; Selçuk - Kuşadası yol ayrımına kadar gidiş dönüş araç yolunda ilerler.

Devamını Oku »

Efes - Mimas bisiklet rotalarından 2. etap 1. parkurun toplam uzunluğu 30.7 km'dir. Çeşme Limanı'ndan başlar, Alaçatı'da EMY 1 rotasıyla birleşir.

Devamını Oku »

Efes - Mimas bisiklet rotalarından 2. etap 2. parkurun toplam uzunluğu 36.8 km'dir. Çeşme Limanı'ndan başlayıp Uzunkuyu köyünde EMY 1 rotasıyla birleşmektedir.

Devamını Oku »

Efes - Mimas bisiklet rotalarından 2. etap 3. parkurun toplam uzunluğu 32.6 km, en yüksek noktası ise 245 m'dir. Alaçatı'da EMY 1 rotası ile başlayan parkur, Alaçatı - İzmir karayoluna çıkar

Devamını Oku »

Efes - Mimas bisiklet rotalarından 2. etap 4. parkurun toplam uzunluğu 32.9 km'dir. Ildırı'da EMY 1 rotasından başlayıp Balıklıova üzerinden Gülbahçe'de tekrar EMY 1 rotasıyla birleşir.

Devamını Oku »

Efes - Mimas bisiklet rotalarından 3. etap 1. parkurun toplam uzunluğu 88.3 km'dir. Ildırı - Karaburun - Balıklıova yollarının kesiştiği noktadan başlayıp Karaburun Yarımadası'nı batı yüzünden dolaşan rotamız, Akdağ'ın üzerinden Karaburun'a geçer; Mordoğan üstünden Balıklıova'da 7. etap ile kesişir.

Devamını Oku »

Efes - Mimas bisiklet rotalarından 3. etap 2. parkurun toplam uzunluğu 31.2 km'dir. Küçükbahçe köyünden başlayan rotamız Karaburun Yarımadası'nın kuzey ucunu dolaşarak Karaburun'da 8. etap ile kesişir.

Devamını Oku »

Efes - Mimas bisiklet rotalarından 4. etap 1. parkurun toplam uzunluğu 23.5 km'dir. İçmeler'de EMY 1 rotasından başlayıp Urla'da EMY 2 rotasıyla birleşir. Rotamızın en yüksek noktası 223 m'dir.

Devamını Oku »

Efes - Mimas bisiklet rotalarımızdan 4. etap 2. parkurun toplam uzunluğu 58.2 km. dir. Bademler köyünden başlayan rotamız Yelki - Güzelbahçe ilçe merkezi ile Küçükkaya ve Efemçukuru köylerinden Gödence'ye bağlanır. Rotada ulaşılan en yüksek nokta 961 m. ile radar mevkiidir.

Devamını Oku »

Efes - Mimas bisiklet yollarından 4. etap 3. parkurun toplam uzunluğu 86.5 km'dir. Zorluk derecesi 4 olan rotamızın en yüksek noktasında rakım 500 m'dir. Seferihisar'da başlayan rota, kaplıca bölgesinden Kocaçay Vadisi'nden ve Beyler Barajı'nı besleyen vadilerden geçerek Gödence'de yükselir. Batıya yönelip irtifa kaybederek Bademler üzerinden ve mandalina bahçeleri arasından Düzce köyüne, ardından da Seferihisar'a bağlanır.

Devamını Oku »

Antik iyon kenti Kolophon'dan başlayan Efes - Mimas bisiklet rotamız 5. etap 1. parkurun toplam uzunluğu 43 km'dir. Rota Değirmendere'den (Kolophon) başlar, Menderes ilçe merkezinden geçerek Orhanlı'da son bulur. Rota boyunca en yüksek nokta olarak 226 m rakımından geçilir.

Devamını Oku »

Efes - Mimas bisiklet rotalarından 5. etap 2. parkurun toplam uzunluğu 65.8 km'dir. Ahmetbeyli'de antik kehanet merkezi Klaros'tan başlayıp Selçuk'ta antik Efes kentinin üst kapısında sonlanır.

Devamını Oku »

Efes - Mimas bisiklet rotalarından 5. etap 1. parkurun toplam uzunluğu 53 km'dir. Karakuyu köyünden başlayıp Belevi köyü tarafından Selçuk'a giriş yapan rotamız, 14. etap ile kesişir. Rotamızın en yüksek noktası 107 m'dir.

Devamını Oku »